Anpassad Gymnasieskola

Gymnasiesärskolan är namnändrad till Anpassad Gymnasieskola från och med juli 2023.

Du som är skriven i Jämtlands län och ska söka till anpassad gymnasieskola gör din ansökan via Dexter. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare efter jullovet.

Behörighet till anpassad gymnasieskola

Din hemkommunen fattar beslut om du tillhör målgruppen för att söka till anpasad gymnasieskola. Utbildningen måste påbörjas senast vårterminen det år du fyller 20 år och skolplikten ska ha upphört.

Om antal platser är färre än antal sökande ska företräde ges till dem som har störst behov av utbildningen.

Tidplan samt information om ansökan och antagning till anpassad gymnasieskola 2024

2024-01-09

Dexter öppnar för sökande, inloggningsuppgifter får du av studie-
och yrkesvägledaren på din skola.
  • Öppna Dexter, adressen finns även på inloggningsuppgifterna du får.
  • Logga in med inloggningsuppgifterna
  • Klicka på ”min ansökan”
  • Klicka på ”lägg till val”
  • Välj ”sök utbildningar på anpassad gymnasieskola”
  • Välj vilket program i rullningslisten och därefter väljer du skola
  • När du ser att det blev rätt klickar du på ”välj” längst till höger på nästa bild klickar du ”ok”
  • Vi rekommenderar att du gör minst två val. Gör om från punkt 4 för nästa val När du är klar med din ansökan klickar du på ”Bekräfta ansökan” och därefter ska kvittensen skrivas ut och skrivas under.
  • Söker du utbildning på en skola utanför Jämtland så väljer du ” Sök annan utbildning” under punkt 5 och får därefter skriva in skola och utbildning i fritext.

2024-02-01

Sista ansökningsdag. Bekräfta din ansökan, skriv ut, skriv under och lämna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare eller ansvarige på skolan som skickar in kvittenserna till gymnasieantagningen.
Behöver du göra ett ändringsval eller omval kontaktar du din studie- och yrkesvägledare, möjlighet att göra omval finns under perioden 2024-04-10 – 2024-05-03.
Under juni månad får du besked från skolan till vilket program du är antagen.

2024-08-22

Skolstart på de flesta skolor i Jämtland