Hur ansöker jag?

Ansökan görs via vår ansökningswebb Dexter, har du inte tillgång till några inloggningsuppgifter  så får ansökan göras på en ansökningsblankett som skickas in med post. Ansökan ska alltid skickas till din hemkommun.

Ansökan via webben- Dexter

Din ansökan gör du via webben i vårt system Dexter. Du kan logga in till sidan för gymnasie­valet här. Går du i årskurs nio eller på ett Introduktionsprogram får du inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare direkt efter jullovet.

Har du gjort studieuppehåll eller liknande och inte tillhör någon skola kan du maila gymnasieantagningen för att få inloggningsuppgifter eller kontakta den studie- och yrkesvägledare du tidigare hade kontakt med.

Programutbud för hela Jämtlands län finns tillgängligt i Dexter. Du kan givetvis söka till vilken skola som helst i hela Sverige. Din studievägledare hjälper dig med ansökningskoder om så behövs.

Ansökan måste du göra senast den 1 februari, eller närmast efterföljande vardag om den första är en helgdag. När du gjort dina val så bekräftar du din ansökan och skriver ut en kvittens. Lämna den underskrivna kvittensen/ansökan till din studie- och yrkesvägledare som vidarebefordrar den till antagningskansliet.

Ansökan med blankett

Har du inte möjlighet att göra din ansökan via Dexter kan du använda ansökningsblanketten som finns här nedan. Lämna ansökan samt en kopia av ditt betyg till din studie- och yrkesvägledare eller skicka in den direkt till antagningskansliet i din hemkommun.

Du som är skriven i Jämtlands län skickar din ansökan till:

Gymnasieantagningen
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

53 kBGymnasieansökan 15 KBGymnasieansökan-Fortsättningsblad

OBS! Sista ansökningsdag är 1 februari!

Är du skriven i en annan kommun utanför Jämtlands län är det din hemkommuns datum som gäller.

Om du går skola på annan ort

Går du skola på annan ort men är skriven i Jämtlands län kan du kontakta oss för att få inloggningsuppgifter till vårt Dexter alternativt göra din ansökan på blankett. Kopia på betyget ska alltid bifogas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Omval eller ändringsval

Under april finns möjlighet, för den som behöver, att göra ett om- eller ändringsval. Kontakta i första hand din studie- och yrkesvägledare om du vill ändra din ansökan. Saknar du inloggning till Dexter kan du använda omvalsblanketten som finns här nedan. Lämna sedan blanketten till din studie- och yrkesvägledare eller skicka in den till:

Gymnasieantagningen
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

Omval Ändringsval

OBS! Sista dag att göra ett om- eller ändringsval är 1 maj!

Ansökningar som inkommer efter omvalsperioden slut blir behandlade, sist av alla och i mån av plats, under reservantagningen i augusti.