Antagningsstatistik

I filerna nedan finns sammanställning över preliminär antagning 2022-04-04, preliminär antagning görs på elevernas höstterminsbetyg och ger eleverna en uppfattning om hur de ligger till för sökt program. Den slutliga antagningen görs 1 juli.

Dille Gård naturbruksgymnasium Fjällgymnasiet Hjalmar Strömerskolan Härjedalens Gymnasium Jämtlands Gymnasium Bispgården Jämtlands Gymnasium Bräcke Jämtlands Gymnasium Torsta Jämtlands Gymnasium Wången Jämtlands Gymnasium Åre Jämtlands Gymnasium Östersund StorsjöGymnasiet Östersunds Gymnasium