Var får jag söka och vem kan söka?

Har jag rätt att söka var som helst i hela landet?

Om programmet du vill söka finns i din egen hemkommun eller inom ditt samverkansområde kan du söka där. Om din egen kommun saknar det nationella programmet eller den nationella inriktningen du är intresserad av har du rätt att söka till en annan kommun. Om det nationella programmet eller inriktningen finns i din egen kommun/samverkansområde kan du ändå söka men blir i så fall andrahandsmottagen, se nedan.  Det kan även finnas särskilda personliga skäl till att söka till en annan kommun. Bilaga med särskilda personliga skäl ska då bifogas med din ansökan. Till de riksrekryterande utbildningar som finns i landet får alla söka. Vilka dessa utbildningar är kan du få information om från din studie- och yrkesvägledare.

Till en friskola söker alla på samma villkor oavsett i vilken kommun eleven är folkbokförd.

Söker du till ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ska du senast det datum som idrottsförbundet angett, lämna in en särskild ansökan till det idrottsförbund där din idrottsgren hör hemma. Det räcker inte med att bara lämna ansökan till idrottsförbundet utan du måste även söka ett program senast 1 februari.

Förstahandsmottagen – om du söker

 • i din hemkommun eller i samverkanskommuner
 • i en annan kommun om sökt nationellt program eller nationell inriktning inte erbjuds i hemkommunen
 • till en riksrekryterande utbildning
 • om du söker på särskilda personliga skäl och mottagande kommun bedömer skälen godtagbara (idrott bedöms inte som ett personligt skäl)

Andrahandsmottagen – i mån av plats, om du söker

 • nationellt program i annan kommun som även erbjuds i din hemkommun/samverkansområde

Begreppet andrahandsmottagande eller frisök är inte en rättighet men innebär en möjlighet för dig som elev att bli andrahandsmottagen – det vill säga mottagen i mån av plats på nationellt program i annan kommun än hemkommunen. Det betyder att du kan söka till en annan kommun även om programmet erbjuds i hemkommunen/samverkansområdet och bli mottagen i mån av plats. Det är mottagande kommun som beslutar då det är frivilligt för en kommun att ta emot elev i andra hand.

Viktigt att känna till är att en elev som tas emot i andra hand inte har rätt att få stöd till inackordering.

Samverkan

Samverkansavtal finns enligt följande:

 • Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommuner) söker fritt till nationella program i Berg-, Härnösand-, Kramfors-, Leksand-, Skellefteå-, Sundsvall-, Ånge- och Örnsköldsviks kommuner.
 • Elever skrivna inom Bergs kommun söker fritt till nationella program inom Jämtlands Gymnasiums utbud.
 • Elever skrivna i Ragunda och Sollefteå kommuner söker fritt till nationella program inom varandras utbud. (Jämtlands Gymnasium Bispgården och Sollefteå Gymnasium)
 • Elever som går på Cederbergsskolan i Föllinge söker fritt till nationella program i Strömsunds kommun. (Hjalmar Strömerskolan)
 • Utöver detta har vissa kommuner tecknat samverkan inom vissa NIU idrotter. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information om vad som gäller när du söker en NIU idrott i annan kommun.

Vem har rätt att söka

Sökande från Nordiska länder

 • Nordiska sökande som bor i Finland, Danmark med självstyrande områden samt Norge eller Island har rätt till gymnasieutbildning på nationella program i Sverige.
 • En nordisk sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den sökande genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta utbildningen med undantag för kravet på godkänt betyg i svenska.
 • I övrigt ska nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.

Asylsökande

Lagrum; Skollagen 29 kap 2§ och 3§.
Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola undr vissa förutsättningar.
 • För att kunna antas til ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Giltighetstiden måste vara över skolstartsdatumet.
 • Alla asylsökande elever ska lämna en kopia av ett giltigt LMA-kort till sin studie- och yrkesvägledare för att kunna delta i den slutliga antagningen. LMA- kortet är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige, kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA- kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader.
 • Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutliga antagningen är det av största vikt att detta meddelas till din Studie- och yrkesvägledare eller till Gymnasieantagningen.
 • För att kunna bli antagen till en gymnasieutbildning måste du vara behörig till utbildningen.

EU-medborgare

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har en författningsstyrd rätt till kostnadsfri utbildning i Sverige.

 • Barn till EU medborgare som bor och arbetar i Sverige.
 • Barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer.

Utlandssvenskar

Med utlandssvensk elev avses  elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Eleven har i vissa fall rätt till utbildning i Sverige förutsatt att eleven är behörig för sökt program och inte fyllt 18 år vid utbildningens start.

Övriga sökande från utlandet

För övriga sökande från utlandet finns ingen rätt till utbildning. Då krävs att eleven måste vara folkbokförd i Sverige.