Var får jag söka?

Har jag rätt att söka var som helst i hela landet?

Om programmet du vill söka finns i din egen hemkommun eller inom ditt samverkansområde kan du söka där. Om din egen kommun saknar det nationella programmet eller den nationella inriktningen du är intresserad av har du rätt att söka till en annan kommun. Om det nationella programmet eller inriktningen finns i din egen kommun/samverkansområde kan du ändå söka men blir i så fall andrahandsmottagen, se nedan.  Det kan även finnas särskilda personliga skäl till att söka till en annan kommun. Bilaga med särskilda personliga skäl ska då bifogas med din ansökan. Till de riksrekryterande utbildningar som finns i landet får alla söka. Vilka dessa utbildningar är kan du få information om från din studie- och yrkesvägledare.

Till en friskola söker alla på samma villkor oavsett i vilken kommun eleven är folkbokförd.

Söker du till ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ska du senast det datum som idrottsförbundet angett, lämna in en särskild ansökan till det idrottsförbund där din idrottsgren hör hemma. Det räcker inte med att bara lämna ansökan till idrottsförbundet utan du måste även söka ett program senast 1 februari.

Förstahandsmottagen – om du söker

  • i din hemkommun eller i samverkanskommuner
  • i en annan kommun om sökt nationellt program eller nationell inriktning inte erbjuds i hemkommunen
  • till en riksrekryterande utbildning
  • om du söker på särskilda personliga skäl och mottagande kommun bedömer skälen godtagbara (idrott bedöms inte som ett personligt skäl)

Andrahandsmottagen – i mån av plats, om du söker

  • nationellt program i annan kommun som även erbjuds i din hemkommun/samverkansområde

Begreppet andrahandsmottagande eller frisök är inte en rättighet men innebär en möjlighet för dig som elev att bli andrahandsmottagen – det vill säga mottagen i mån av plats på nationellt program i annan kommun än hemkommunen. Det betyder att du kan söka till en annan kommun även om programmet erbjuds i hemkommunen/samverkansområdet och bli mottagen i mån av plats. Det är mottagande kommun som beslutar då det är frivilligt för en kommun att ta emot elev i andra hand.

Viktigt att känna till är att en elev som tas emot i andra hand inte har rätt att få stöd till inackordering.

Samverkan

Samverkan finns enligt följande:

  • Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommuner) söker fritt till nationella program i Berg-, Härnösand-, Kramfors-, Leksand-, Skellefteå-, Sundsvall-, Ånge- och Örnsköldsviks kommuner.
  • Elever skrivna inom Bergs kommun söker fritt till nationella program inom Jämtlands Gymnasiums utbud.
  • Elever skrivna i Ragunda och Sollefteå kommuner söker fritt till nationella program inom varandras utbud. (Jämtlands Gymnasium Bispgården och Sollefteå Gymnasium)
  • Elever som går på Cederbergsskolan i Föllinge söker fritt till nationella program i Strömsunds kommun. (Hjalmar Strömerskolan)
  • Utöver detta har vissa kommuner tecknat samverkan inom vissa NIU idrotter. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information om vad som gäller när du söker en NIU idrott i annan kommun.

Asylsökande

Lagrum; Skollagen 29 kap 2§ och 3§.
Som asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får du inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Du ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Giltighetstiden måste vara över skolstartsdatumet.
Alla asylsökande elever ska lämna en kopia av ett giltigt LMA-kort till sin studie- och yrkesvägledare för att kunna delta i den slutliga antagningen. LMA- kortet är en tillfällig handling som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige, kortet utfärdas av Migrationsverket. LMA- kortet innehåller foto, personuppgifter, information om uppehållstillstånd samt dossiernummer och telefonnummer till handläggare på Migrationsverket. Kortets giltighetstid kan variera mellan tre, fyra och sex månader.
Om du som asylsökande får ett fullständigt personnummer innan slutliga antagningen är det av största vikt att detta meddelas till din Studie- och yrkesvägledare eller till Gymnasieantagningen.