Antagningsstatistik

Här hittar du resultat av preliminär och slutlig antagningsstatistik.

I början av april görs en preliminär antagning baserad på höstterminsbetyget. Du blir inte antagen nu utan får ett hum om hur du ligger till för det program du sökt. För att se de preliminära siffrorna loggar du in med din inloggning i Dexter.

Den rätta antagningen, som vi kallar slutlig antagning, görs i slutet av juni och då är det på ditt slutbetyg från grundskolan som den antagningen görs.